មហោស្រពផ្នែក និងសម្ភារៈនៃឧស្សាហកម្មចិន Whb លើកទី 10

Ningbo Wanbao Electrical Appliance Co., Ltd.នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី 10th CHINA WHB INDUSTRY'S PART & MATERIAL PUECHASE FESTIVAL ដែលប្រារព្ធឡើងនៅសណ្ឋាគារ Midea Marriott, Shunde នៅថ្ងៃទី 27-29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022

CASC

ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២